Information

Clubartis


Kontaktuppgifter och övrig information

Här hittar du vår adress till klubben och telefonnummer till styrelsen och övriga funktionärer

Adress med mera:

• Adress till klubben: Linnégatan 3A, 722 15 Västerås

• Plusgiro: 42 79 21-2

• Klubben har egen hemsida: www.clubartis.se

Styrelsen och övriga funktionärer:

Rita Gryphon Ordförande 070-0714006

Maria Löfvendahl Sekreterare 070-3902502

Stojan Petrov Kassör 33 12 91

Elisabeth Åkerlind Ledamot 12 67 18

Giovanni di Filippo Klubbm/ledam 076-8412463

Helmut Drakenvall Ledamot 35 23 10

Gärd Andersson Ledamot 12 12 27

Lilly Ståhle Revisor 35 81 71

Gunilla Blomér Revisorssupp 070-5259807

Elba Toral Lindberg Styrsuppl 41 05 83

Britt-Louise Larsson Styrsuppl 12 51 83

Anita Hägg Valberedning 070-5653150

Gladys Diaz V Thell Valberedning 073-9772303

Karl Sköld Hemsidan 073-856776

Ordningsregler på klubben

• Vi ber er att tänka på att hålla ordning och städa efter er på klubben. Kom ihåg att lämna lokalerna i det skick ni vill att de ska vara när ni kommer.
Respektera tiderna. Se också till att låsa dörrarna och stänga fönstren. Veckorengöringen är viktig, för allas trivsel, att den genomförs.

• Böcker finns att låna den tid du vistas i våra lokaler. Ej för hemlåning.

• Grupplistor ska lämnas i brevlådan i köket vid terminens slut. Meddelande kommer om senaste inlämningsdatum.

• Vid separata utställningar skall Marie Sandberg på Folkuniversitetet informeras, och skylt från FU om samarbete vid utställningen.

Ett foto på konstnär/konstnärerna vid utställningen ska bifogas bidragsblanketten. Särskild bidragsblankett skall då fyllas i om genomförd utställning och lämnas i brevlådan eller i pärmen i köket.

• Medlemsavgiften är 600 kr för helår 2018 och 300 kr för en termin.